Špecialisti na energie

Projekcia TZB a Energetická certifikácia stavieb

Viac o spracovaní tepelno-technického posudku

V tepelno-technickom posudku sa overujú nasledovné parametre konštrukcií

  • – Tepelný odpor stavebnej konštrukcie
  • – Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie
  • – Vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie
  • – Množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok (obrázky).

 

Na spracovanie potrebujete

  • – projektová dokumentácia stavby s kompletným výpisom prvokov a konštrukcií.

 

Cena tepelno-technického posudku

závisí od veľkosti a zložitosti budovy.

Pre rodinné domy sa cena pohybuje zväčša od 100€ – do 195€.

 

Rýchle spracovanie naším kvalifikovaným projektantom.

 

spravny detail

nespravny detail.