Špecialisti na energie

Projekcia TZB a Energetická certifikácia stavieb

K čomu je dobré mať spravený tepelno-technický posudok?

Tepelno-technický posudok overuje vlastnosti navrhnutých stavebných konštrukcií porovnávaním s normou.
V prípade potreby sa upravujú vlastnosti, resp. skladba konštrukcií tak, aby vyhovovali požiadavkám normy.

Stavba, ktorej konštrukcie spĺňajú normové hodnoty, vyhovuje minimálnym požiadavkám budov s nízkou (s)potrebou energie na vykurovanie.

 

Viac informácií.