Špecialisti na energie

Projekcia TZB a Energetická certifikácia stavieb

Aký význam má Energetický posudok?

Energetický posudok (alebo aj Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov) je dokument, ktorý posudzuje stavbu z technickej, environmentálnej a ekonomickej stránky po vypracovaní projektovej dokumentácie. Vypracovanie energetického posudku nariaďuje zákon a priebežne zatriedi stavbu do energetickej triedy podobne ako pri Energetickom certifikáte budov.

Kedy je energetický posudok potrebný:

    1. predložiť ku žiadosti o stavebné povolenie
    2. k žiadosti o finančný príspevok z fondov Európskej únie

 

Viac informácií.