Špecialisti na energie

Projekcia TZB a Energetická certifikácia stavieb

Viac o spracovaní energetického posudku

Na spracovanie energetického posudku potrebujete

  • – kompletná projektová dokumentácia budovy s kompletným výpisom prvkov a konštrukcií

 

Cena energetického posudku

závisí od veľkosti a zložitosti budovy, systému vykurovania, prípravy teplej vody a systému vetrania.

Pre rodinné domy sa cena pohybuje zväčša od 50€ – do 95€. Pre upresnenie ceny nás neváhajte kontaktovať.

 

Čo dostanete

  • ENERGETICKÝ POSUDOK so SPRÁVOU a zatriedením do energetickej triedy (obrázok).

 

Odborné a rýchle spracovanie naším kvalifikovaným projektantom.

EHB.