Špecialisti na energie

Projekcia TZB a Energetická certifikácia stavieb

Viac o spracovaní energetického certifikátu

Na spracovanie energetického certifikátu potrebujete

  • – projektová dokumentácia budovy
  • – obhliadku budovy, kde technik zistí skutkový stav stavby (fotodokumentácia stavby, preverí systému vykurovania, prípravy teplej vody a vetrania a konštrukcie budovy

 

Cena energetického certifikátu

Cena za vypracovanie energetického certifikátu závisí od veľkosti a zložitosti budovy, systému vykurovania, prípravy teplej vody a systému vetrania.

Pre rodinné domy sa cena pohybuje zväčša od 135€ – 195€. Pre upresnenie ceny nás neváhajte kontaktovať.

 

Čo dostanete

  • ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT,   
  • ENERGETICKÝ ŠTÍTOK (obrázok),
  • SPRÁVA (obsahuje i prípadné odporúčania pre zníženie potreby energie).

 

Odborné spracovanie naším kvalifikovaným technikom a odbremenenie od starostí.

Štítok.